YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu

Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine göre 1000 V üzeri işletme gerilimine sahip tesislerin alması zorunlu olan ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuatlara göre Elektrik Mühendisleri Odasınca yapılan yetkilendirme eğitimlerini almış kişilerce yapılan Y.G. işletme sorumluluğu hizmetidir. Gerilim seviyesi 154 kV üzerine çıktığında bu hizmetin verilmesi için sürekli olarak işletme sorumlusu bulundurulması gerekmekte olup bu gerileme kadar periyodik kontroller yapılmakta ve gerekmesi halinde tesiste bulunulmaktadır.

İşletme sorumlusu periyodik olarak YG tesisiniz sürekli gözetim altında tutulmakta, ilgili dağıtım lisansı sahibi nazarında muhatap kabul edilmektedir. Manevraların yapılması, enerjilendirme veya enerji kesme işlemleri esnasında oluşabilecek hayati öneme sahip durumlarda yetkili makamlarca yetkili kişi tanımlanmak da ve Pilot Enerji olarak bu anlarda gerekli işlemler bizzat yapılmakta yahut nezaret edilmektedir.