TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİMİZ

Telekomünikasyon Erişim Şebekelerinde her türlü Bakım Onarım ve Arıza Islahının yapılması, gerekli olabilecek önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması,

Telekomünikasyon Erişim Şebekeleri Tesis Standartları ve Malzeme Temin esaslarına göre her türlü Kablolu Erişim Şebekesi ve Alt Yapı işleri ile projeleri şebekenin iyileşmesine/geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları işlerinin kısım kısım veya tamamının yaptırılması,

Şebekeler ile ilgili revizyon ve yatırım çalışmalarının keşif ve projelerinin hazırlanmasını sağlanması, yapım çalışmaları sonrasında uygulama projelerini çizilmesi,

Uygulamalarda kullanılacak tüm malzemelerin temini,

Saha faaliyetlerine ait hakediş raporlarının hazırlanmasını, hakedişlere göre ödemeleri takip edilmesi ve yapılmasını sağlanması,

Çalışmaların devamlılığını ağlayacak insan kaynaklarını temin edilmesi/yetiştirilmesinin sağlanması konularında hizmet verilmektedir.