İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ


·       Yapılan çalışmalar, yapılacak değişikliklerle (Şebekede, binalarda, çalışma metotlarında) ilgili tasarım, makine ve diğer teçhizatın bakımı, seçimi birlikte işin planlanması, organizasyonu ve uygulamalarda tavsiyelerde bulunulması,

·       KKE seçimi, temini, kullanımında önerilerde bulunulması, kullanımı eğitimlerinin verilmesi, kullanımının sahada gözlemi ve raporlanması,

·       Risk değerlendirmesi yapılması/yapan ekiplerde yer alınması,

·       Periyodik kontrol ve ölçüme tabi ekipmanları belirlenmesi, kontrolleri planlanması, yapılmasını sağlanması ve ilgili raporlamaların yapılması,

·       Çalışma ortamı gözetimi yapılması, yıllık değerlendirme raporu ve çalışma planlarını işyeri hekimi ile iş birliği ile hazırlanması,

·       İş kazaları, yangın veya patlamaların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, yaşanan iş kazalarının değerlendirmesinin yapılması ve tekrarlanmaması için önleyici faaliyet planlarını hazırlanması ile uygulamaların takibini yapılması,

·       İSG mevzuatı kaynaklı görevleri dışında görevlendirildiği bölge dışında merkezi olarak koordine edilecek faaliyetlere destek verilmesi hizmetleri verilmektedir.