Enerji Verimliliği Kurulum ve Danışmanlık

Dünyada enerji üretim maliyetlerinin giderek artması ve bunun yanında elektrik enerjisine olan ihtiyacın da sürekli artıyor olması, enerjinin en uygun şekilde üretilmesini ve iletilmesini zorunlu kılmıştır. Valans Enerji; enerjinin kıymetini bilmektedir. Enerji verimliliğini en önemli prensiplerinden biri olarak çalışmalarını tamamlamaktadır.

KOMPANZASYON

Dünyada enerji üretim maliyetlerinin giderek artması ve bunun yanında elektrik enerjisine olan ihtiyacın da sürekli artıyor olması, enerjinin en uygun şekilde üretilmesini ve iletilmesini zorunlu kılmıştır.

Ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) belirlediği usül ve esaslar çerçevesinde Elektrik üretim, iletim ve dağıtım Şirketleri ile tüketiciler enerjinin kalitesi ve verimliliği noktasında söz konusu yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür. Bu noktada reaktif güç tüketen abonelerin belli bir miktarın aşımı durumunda cezai şartlara maruz kalmamak için reaktif güç kompanzasyonu yaptırmaları gerekmektedir.

Jeneratör, trafo, bobin, motor gibi tüketicilerin çalışmaları için gerekli olan manyetik alanı sağlayan mıknatıslanma akımına Reaktif Akım ve dolayısıyla çekilen güce Reaktif Güç denir. Reaktif Gücün, tüketim merkezlerinde özel bir reaktif güç üreticisi tesis edilerek karşılanmasına ise kompanzasyon denir. Bir başka ifade ile; Akım ile gerilim arasındaki faz farkının ideal açıya getirilmesi ve sistemi olumsuz etkileyen reaktif yüklerin sıfıra yaklaştırılmasına kompanzasyon denir. Kompanzasyon yapılmamış bir sistemde tüketilen aktif gücün yanında, işe yaramayan, iletim hatlarını meşgul eden reaktif yük vardır.

 Kompanzasyon Sisteminin Avantajları;

• Besleme iletkenleri daha ince kesitte seçilir.

• Besleme transformatörü, kumanda, kontrol ve koruma elemanları daha küçük değerlerde seçilir.

• Trafo tesisin kapasitesi ve verimi yükselir.

• Şebekeden daha az reaktif enerji çekilir.

• Tüketilen enerji azalacağından enerji ücreti (sadece aktif tüketim üzerinden faturalandırılan tesisler hariç) de azalır.

Kompanzasyon yapılmadığı takdirde;

• Şebekede güç kayıpları olur.

• Üretim ve dağıtım sisteminin kapasitesi azalır.

• Gerilim düşümü meydana gelir ve taşınan gücü sınırladığı dağıtım hatlarında, enerji taşıma kapasitesi de buna bağlı olarak azalır.

• EPDK Yönetmeliği gereği belirlenen cezaların her fatura döneminde ödenmesi gerekir.