AG/OG PROJELENDİRME VE TAAHHÜT HİZMETLERİ

Tesisinize ait AG ve YG Elektrik projeleriniz, yönetmeliklere uygun olarak hazırlanarak lisans sahibi kurumlardan onayları alınır. Onaylanan projeler ekiplerimizce ve kaliteli hizmet anlayışıyla gerçekleştirilerek tesisinizin abonelik süreci tamamlanmış olur.

Havai Hat Proje/Taahhüt

Üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme bağlanarak verilmesi ya da enterkonnekte sistemden alınarak tüketimi yapılacak olana enerjinin mevzuat ve fenne uygun olarak swallow, raven, pigeon, hawk gibi Alüminyum-Çelik alaşımlı iletkenlerin kullanılarak tasarlanan projelerdir.

Havai hatlar uzun mesafelerde enerjinin daha ekonomik olarak taşınması maksadıyla tercih edilir. Havai hatlar ilgili lisans sahibi tarafından verilen enerji müsaadesi / çağrı mektubu baz alınarak coğrafi konuma bağlı olarak topografik şartlarda değerlendirilerek beton ve demir direk kullanılarak projelendirilmektedir. Bu aşamadan yapılacak olan seçimler zaman, maliyet, verimlilik gibi etkenleri ciddi olarak etkilemekte olup bir elektrik tesisin en önemli aşamasıdır. Bu konuda ihtiyaç duyulan tecrübe ile kazanılmış veriler ve mühendislik bakışı iş güvenliği bakış açısı ihmal edilmeden konsolide edilmelidir.

Yeraltı Kablolu Projeleri

Üretilecek enerjinin enterkonnekte sisteme bağlanarak verilmesi ya da enterkonnekte sistemden alınarak tüketimi yapılacak olana enerjinin mevzuat ve fenne uygun olarak XLPE zırhlı kablolar kullanılarak tasarlanan projelerdir. Görece havai hatlardan daha kısa mesafelerde enerji iletimi için tercih edilen yeraltı kablo ile iletim ve dağıtım ilgili lisans sahibi tarafından verilmiş olan enerji müsaadesi / çağrı mektubu baz alınarak toprak yapısı, mevcut yeraltı telekomünikasyon, doğalgaz, su vb. farklı tesislerde dikkate alınarak projelendirilmektedir. Bu aşamadan yapılacak olan seçimler zaman, maliyet, verimlilik gibi etkenleri ciddi olarak etkilemekte olup bir elektrik tesisin en önemli aşamasıdır. Bu konuda ihtiyaç duyulan tecrübe ile kazanılmış veriler ve mühendislik bakışı iş güvenliği bakış açısı ihmal edilmeden konsolide edilmelidir.